​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព័ត៌មានបឋម៖ ករណី​ ឃា.ត.កម្ម​ អា.រ.ក​ ​មនុស្សស្រីម្នាក់​ ជនជាតិ​ ខ្មែរ​
ទីតាំង​ ស្ថិត​ នៅ​ ប៉ោយប៉ែត​ ក្នុងបន្ទប់ជួល​​ ក្បែរ​ ពេទ្យ​នគររាជ។ ហេតុការណ៍បានកេីតឡេីងតាំងពីម៉ោង៨ព្រឹក​ ០២-០៣-២០២១​ មកម្ល៉េះ សោកស្តាយផងជនរងគ្រោះបានបា.ត់.បង់ជីវិតបាត់ទៅហេីយ។ ប្រភព៖​ FB

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖