ច្រើនណាស់ នារីរកស៊ីលក់ខ្លួនតាមហ្វេសប៊ូក តាំងពីសេរីសិស្សសាលាក្មេងៗ និងក្មេងស្រីជាច្រើន មានធានាសេវ៉ាម៉ាអេម តាមតម្លៃទៀត សូមក្រសួងជួយមើលផង

  • kampucheapost
  • April 9, 2020
  • Comments Off on ច្រើនណាស់ នារីរកស៊ីលក់ខ្លួនតាមហ្វេសប៊ូក តាំងពីសេរីសិស្សសាលាក្មេងៗ និងក្មេងស្រីជាច្រើន មានធានាសេវ៉ាម៉ាអេម តាមតម្លៃទៀត សូមក្រសួងជួយមើលផង

រាជធានី ភ្នំពេញ : នៅក្នុង សម័យកាល ដ៏ ទំនើប នាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្ស ជាច្រើន ពេញនិយម ប្រើ គណនី ហ្វេ ស ប៊ុ ក ដើម្បី ជា មធ្យោបាយ ទំនាក់ទំនង ទៅកាន់ មិត្តភក្ដិ ដោយ ការ បង្ហោះ រូបភាព ផ្សេងៗ បង្អួត គ្នា ទៅវិញទៅមក ជាការ កម្សាន្ត ប៉ុន្តែ គេ សង្កេតឃើញ យុវតី ជាច្រើន បាន បង្ហោះ រូបភាព សិច ស៊ី របស់ខ្លួន ជា សាធារណៈ ហាក់ មិន សំចៃ ពី អាថ៌កំបាំង របស់ខ្លួន ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម ការអង្កេត ក្នុង រយៈពេល ចុងក្រោយ នេះ មាន លេចឡើង នូវ រូបភាព សិច ស៊ី ស្រើបស្រាល របស់ យុវនារី ខ្មែរ មួយចំនួន ដែល កំពុង ធ្វើអោយ « ស៊ី អារម្មណ៍ » បុរសៗ ផងដែរ ក្រុម នារី ទាំងនោះ ទំនងជា ស្ត្រី វ័យក្មេង « លក់ខ្លួន បែប លួចលាក់ » តាម បណ្ដាញ សង្គម ខ្វះ មិនបាន មួយ នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែល មនុស្សម្នា នាំគ្នា ចាប់យក មធ្យោបាយ ទំនាក់ទំនង តាម ហ្វេ ស ប៊ុ ក កាន់តែ ច្រើនឡើង នារី លក់ខ្លួន ដែល កាន់ តែមាន ភាព វៃឆ្លាត ក៏ មិន បង្អង់ ឲ្យ បាត់ ឱកាស នៃ ការរកស៊ី របស់ ពួកគេ នោះដែរ ដើម្បី ជំនួស ឲ្យ ការ បក់ដៃ ឬក៏ មាន ម៉ែ យ៉ែម ជួយ រក ម៉ូយ នោះ ពួកគេ ឥឡូវ អាច រកស៊ី ដោយ ខ្លួនឯង តាម ហ្វេ ស ប៊ុ ក ដោយ ស្ងាត់ៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារី វ័យក្មេង ទាំងនោះ បាន ប្រើ គណនី ហ្វេ ស ប៊ុ ក ផ្ទាល់ខ្លួន ជា មធ្យោបាយ ក្នុងការ ទំនាក់ទំនង និង ចរចា ជាមួយ អតិថិជន ព្រោះ ការរកស៊ី លួចលាក់ តាម បច្ចេកវិទ្យា ទំនើប នេះ អាចធ្វើឱ្យ ពួកគេ គេច ផុតពី ការរិះគន់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចរន្ត នេះ បាន កើតមាន កាន់តែច្រើន ធ្វើ ឲ្យ ពួកនាងៗ ( បុរស ក៏មានដែរ ) បានដាក់ រូបថត ស្អាតៗ បែប រូប សិច ស៊ី ហើយ ការទំនាក់ទំនង ជាមួយ ប្រុសៗ ឫ ស្ត្រី ដែល ចង់រក សេវាកម្ម ផ្លូវភេទ នោះ ឃើញ កើតមាន ឡើងជា ហូរហែ ដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រី ស្អាត ខ្លះ ហ៊ាន និយាយ ត្រង់ៗ ខណៈ ស្រី ស្អាត ខ្លះ ធ្វើការ ណាត់ជួប សន្សឹមៗ ដូចជា ការជួបគ្នា បរិ ភោគ អាហារ ពេល ថ្ងៃត្រង់ ឬ ពេល ល្ងាច ជាដើម ។ តម្លៃ នៃ ការ រួមភេទ ជាមួយ ពួកគេ មានការ ប្រែប្រួល ពី ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ទៀត ដោយ ជា មធ្យម ចន្លោះ ចាប់ពី ២០ ដុល្លារ ទៅដល់ ១០០ ដុល្លារ ពេលខ្លះ អាច លើស នេះ រហូត ទុកជា ការចិញ្ចឹម ទៀតផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង មាន ហ្វេ ស ប៊ុ ក ជា ក្រុមៗ ជាច្រើន ត្រូវបាន គេ បង្កើតឡើង ដើម្បីអោយ សមាជិក ចូលរួម លេង ជាសម្ងាត់ ដែល គេ ហៅថា « គ្រុប អាថ៌កំបាំង » ក្នុងនោះដែរ គេ ឃើញ មាន សមាជិក ជាច្រើន បាន បង្ហោះ នូវ អក្សរ និង រូបភាព បែប ស្រើបស្រាល ក្នុងន័យ និង គោលបំណង បម្រើ សេវាកម្ម ផ្លូវភេទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាព រីកចម្រើន នៃ បច្ចេកវិទ្យា បានផ្តល់ ឱកាស កាន់តែច្រើន ដល់ អ្នក ប្រកប របរផ្លូវភេទ តាម ហ្វេ ស ប៊ុ ក នេះ អាច ឃោសនា ផលិតផល ឬក៏ សេវាកម្ម នៃ មុខរបរ របស់ខ្លួន បាន ដោយ ងាយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សង្ឃឹមថា សមត្ថកិច្ចនឹងខិតខំអោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចាត់ការជនទាំងនោះ!

ខាងក្រោមនេះជាហ្វេសប៊ូករបស់នារីមួយចំនួនដែលបង្ហោះលក់ខ្លួនតាមហ្វេសប៊ូក៖

khmer