ប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន! ព្រឹកនេះក្រសួងប្រកាស​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩​ ថ្មីចំនួន​៦៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​

  • kampucheapost
  • February 25, 2021
  • Comments Off on ប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន! ព្រឹកនេះក្រសួងប្រកាស​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩​ ថ្មីចំនួន​៦៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​

ថ្ងៃទី២៤​ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​៦៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​ ៖