បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សស ម្ដេចតេជោ តាំងពិព័រណ៍សព្វាវុធយោធាទំ នើបៗ មិនចាញ់បទេសឡើយ

  • kampucheapost
  • January 9, 2020
  • Comments Off on បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សស ម្ដេចតេជោ តាំងពិព័រណ៍សព្វាវុធយោធាទំ នើបៗ មិនចាញ់បទេសឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សសម្ដេចតេ ជោ ហ៊ុនសែ ន បានរៀបចំការតាំង ពិព័រណ៍សព្វា វុធ យោធា របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គ រ ក្ស ដាក់ជូនប្រជាពលរ ដ្ឋ ចូល ទស្ស នា ដើម្បីចូ លរួ មអប អរ សាទរ ខួ បលើ កទី៤១ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា (១៩៧៩ ២០២០) ក្រោយអធិបតីភាពលោកនាយឧត្ត មសេ នីយ៍កិ ត្តិ បណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង អគ្គមេបញ្ជាការរង នៃកងយោធពលខេ ម រភូមិន្ទ និងជាមេបញ្ជាកា រ បញ្ជាការដ្ឋានអ ង្គ រ ក្ស នាក្រុងតាខ្មៅ ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ណុប រ័ត្ននិមល មេបញ្ជាការរង បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរ ក្ស បានឱ្យដឹងថា ការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍សព្វា វុធយោធារបស់បញ្ជា កា រដ្ឋា នអង្គ រ ក្សថ្ងៃនេះ មិនមែនជាការបង្ហា ញ សា ច់ដុំអ្វីនោះទេ គឺជាការដាក់តាំងពិព័រណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែ ល មាន មូលដ្ឋាន នៅជិតទីបញ្ជាការអង្គរក្ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលទស្សនាកម្សាន្តឱ្យដឹងពីតួនាទីភារកិច្ចរ ប ស់ប ញ្ជាការ ដ្ឋា នអ ង្គ រក្ស គឺការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្ស ត្របូរ ណភាពទឹកដី និងការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនសម្ដេ ច តេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ ជា សម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ា នី ហ៊ុន សែន ព្រមទាំ ងក្រុម គ្រួ សារ ក៏ដូចជាការរៀបចំដាក់តាំងប ង្ហាញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីការយកចិត្តទុកដាក់ ថែ ទាំស ម្ភារៈបច្ចេក ទេស អាវុធយុទ្ធភណ្ឌនៅតា មកង អន្ត រាគ មន៍ នីមួយៗ ដែលក្រសួងការពារជាតិ និងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកង យោ ធ ពល ខេមរភូមិន្ទ បានប្រគល់ជូនឱ្យបាន ត្រឹ មត្រូ វ តាមការនែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹ ក នាំក្រ សួង ការពា រ ជាតិ និងអគ្គមេបញ្ជាកា រ នៃក ងយោធពលខេ ម រភូមិន្ទ ជាពិសេសដើម្បីចូលរួ ម អបអរសាទរខួ បលើ កទី ៤១ នៃទិវា ជ័យ ជ ម្នះ៧មករា (១៩៧៩ ២០២០) រសៀលថ្ងៃទី៨មករា នៅទីបញ្ជាការដ្ឋា ន អង្គ រក្សទួលក្រសាំងក្រុង តា ខ្មៅខេ ត្តកណ្ដា ល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ណុប រត្ថ័និមល ក៏បានរំលឹកថា ថ្ងៃ ជ័យ ជម្នះ៧ម ករា ជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ យើ ង បើគ្មានថ្ងៃជ័យជ ម្នះ ៧មករា ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ មិនមានជីវិតរស់នៅបានមើ លឃើញ នូវការអភិវឌ្ឍប្រ ទេ ស ជាតិ ដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឱ្យអង្គការចាត់តាំ ង នយោ បាយរប ស់ខ្មែរក្រ ហម រលំ រលា យ បង្រួបបង្រួមជាតិ ឯកភា ពទឹកដី កងទ័ពជាតិតែមួយគ្មានតំបន់អ បគមន៍ នាំលទ្ធិប្រជាធិប្ប តេយ្យ និងការបោះឆ្នោ ត ដោយសេរីព ហុបក្ស នៅកម្ពុជា នាំប្រទេសជាតិមានសុខ ស ន្តិភាព ទូទាំងប្រទេស និងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាលំ ដា ប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សន្តិភាពមានតម្លៃធំធេង ណាស់ បើប្រទេសគ្មានសុខស ន្តិ ភាព យើងគ្មានឱកាសដើម្បី កាសា ង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស បា ននោះទេ ។ ក្នុងនាមជាក ងយោធ ពល ខេ មរភូមិន្ទ លោកប្តេជ្ញាប្រឆាំងដាច់ខាតនូវកា រ ប៉ុន ប៉ងណា មួយ របស់ជនអគតិ មួ យក្ដា ប់តូច ដែ ល ឈានទៅរកការបំ ផ្លា ញជាតិ សា ស នា ព្រះមហាក្សត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិ បា លស្រប ច្បា ប់ បន្តចូលរួមថែរក្សាការពារ សុ ខស ន្តិភា ព ស្ថិរភាពសង្គមនិ ង ការ អភិ វឌ្ឍន៍ជាតិ។ សូមរំលឹកថា បញ្ជាការដ្ឋា នអង្គ រក្ស ក្រៅពីមានតួនាទីភារកិច្ចកា រ ការពា រសន្តិ សុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សុវ ត្ថិភាព ជូនសម្ដេចតេ ជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរា ជា ណាច ក្រក ម្ពុ ជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងសម្ដេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធ បណ្ឌិត ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសា រ និងភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ និងឥស្សរជន ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស ជា តិ និងបានចូលរួម ដ កស្ទូ ង ច្រូតកា ត់បូម ទឹក ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេល រាំ ងស្ងួ ត និងជាសេ នាធិការ ឱ្យកាកបាទក្រហមក ម្ពុ ជា ដែលមានសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិ ត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំក្នុង ការចុះ ជួយ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនូវ កា ររ ង ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗ ។ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រ ជា ពលរដ្ឋ បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស មានពិធីតាំងពិព័រណ៍ប្រឡងចំម្រៀ ងបុរាណ សម័យ រាំលេងកម្សាន្តផងដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​